Kontrola nemovitosti

30. 6. 2018
Kontrola nemovitosti

Nechat si provést inspekci nemovitosti má smysl, pokud prodáváme nebo kupujeme rodinný dům či byt. Kontrola, inspekce, nemovitosti nám zajistí přehled nad skutečným technickým stavem objektu. Inspekce nemovitosti zjistí vady a rizika kupované nebo prodávané nemovitosti.

Jedná se tedy o kontrolu a zhodnocení stavu nemovitosti. Inspekce nemovitosti NEMOPAS, kterou si u mě můžete objednat, Vám poskytne záruku nestranně a technicky správně (dle veškerých správných technických požadavků) provedené inspekce.

Inspekce Nemopas

Metodika Nemopas je metodika, která byla vyvinuta mnoha znalci ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditovné laboratoře Atelier DEK na základě jejich dlouholeté zkušenosti v oboru a praxe v oboru.

Metodika Nemopas zkoumá nemovitost v osmi technických oborech. Jedná se o obory, ve kterých mohou být odhaleny závady a rizika, které jsou na nemovitosti zjevně viditelné, nebo se mohou na nemovitosti projevit až v případě jejího užívání.


Technické obory zkoumané inspekcí

Zkoumání Nemopas vyhledává rizika a vadná řešení, které se týkají technického stavu nemovitosti.

Statika

Jedním z hlavních oborů je statika. Statika stavebních konstrukcí zkoumá, zda je optimální navržení konstrukce nemovitosti na účinky statických a dynamických zatížení. Statika se zabývá vyšetřování stavebních konstrukcí a jejích částí v různých prostorových úrovních a systémech. Cílem je zkontrolovat požadované zatížení pomocí nosných prvků konstrukce u základů.

Úniky tepla

Největší ztráty tepla v domech a bytech způsobují okna a dveře, dále jsou to obvodové stěny a poté střecha, půda a podlaha. U oken je kontrolováno utěsnění, aby mezi rámem a křídlem nepronikal vzduch. Stejné kontroly jsou u vchodových dveří, kterými často zbytečně uniká velké množství tepla. Obvodové stěny musí být tepelně izolovány, stejně tak střecha a podlahy.

Izolace proti vodě

Aby byla nemovitost řádně izolována proti vodě, je nutná kvalitní hydroizolace, které chrání stavbu proti zemní vlhkosti a tlakové vodě. Správné provedené hydroizolace základů a dalších staveních prvků může být vhodným opatřením proti vlhkosti na zdech. Dostat vlhkost z domu jde drenážemi, vysoušením, podřezání zdí nebo podražením plechy.

Další technické obory

Další kontrolované oblasti, kromě výše zmíněných jsou zvuk a hluk, technické zařízení budovy, bezpečnost nemovitosti pro užívání a požární bezpečnost. Inspekce nemovitosti Nemopas také kontroluje stav a koncentrace škodlivých látek a tím zajišťuje zdravé bydlení. V rámci inspekce nemovitosti jsou také prověřeny po¨vrchy podlah a stěn a také se zkontrolují pozemky.

Rizika a záruky

Inspekce nemovitosti prověří nemovitost v 8 technických oborech a prověří více než 120 rizikových skupin, kde se mohou vyskytnout poruchy problémy. Pokud si necháte provést inspekci nemovitosti Nemopas, máte 3 letou záruku. Záruku dostane klient od společnosti Dekprojekt (provozovatel inspekce nemovitosti Nemopas) na výskyt budoucích vad a poruch na dané nemovitosti. Záruka se vztahuje na riziko poruch, které jsou označené ve zprávě z inspekce jako závada, která na dané nemovitosti nenastane. Jedná se tedy o technické obory, které si klient objednal. Záruka se samozřejmě nevztahuje na závady, které vznikly opotřebením nemovitosti nebo v důsledku zásahu vyšší moci.

Průkaz nemovitosti

Inspekci nemovitosti provádí certifikovaný inspektor. Ten prozkoumá celou nemovitost a na základě tohoto průzkumu vypracuje podrobnou zprávu o stavu budovy ve zkoumaných technických oborech. Jako výstup dostanete průkaz nemovitosti. Jedná se o dokument, které přehledně informuje o zkouškách a měřeních v rámci inspekce nemovitosti a o počtu nalezených vad a rizikových řešení, které mohou v budoucnosti k vadám vést.

Klient si může objednat také inspekci včetně ocenění zjištěných vad. V tomto případě je od inspektora vypracovaná také možnost opravy zjištěné vady a je vyčíslena i její finanční nákladnost.

Součástí průkazu nemovitosti je i výčet vad, které na nemovitosti nenastanou a na které se vztahuje záruka.

Stavíte nemovitosti na klíč? Nebo si naopak nemovitost necháváte stavět? Nabízíme Vám možnost certifikace výstavby a prověření projektu.

Nejnovější články

Naši partneři

  • Hledáte nový byt či dům v Praze? Prohlédněte si aktuální nabídku developerských projektů v Praze od renomované společnosti Finep.

  • Firma Oknoplastik vyrábí vchodové dveře z plastu, hliníku i dřeva. Na plastové dveře získáte navíc nadstandardní záruku 40 let!

  • Chcete levně vylepšit vzhled vašeho interiéru? Doporučujeme využít moderní tapety na zeď!